Проповеди

Видео – връзка към всички записи в YouTube канала на църквата ТУК

Последно качена проповед (автоматично обновявана):

Текст:

Вижте славата на Господа! (Изход 33:18-34:8) (Иван Иванов)

Само по благодат (Ефесяни 2:1-10) (п-р Емануил Тинев)

Възкресение Христово (Йоан 20:1-18) (п-р Емануил Тинев)

Святият Дух новоражда /съживява/ грешника (п-р Емануил Тинев)

Религиите и благовестието Христово (Римляни 1:16-17) (проповедник Луко Шиндаров)

Странността на Божиите пътища (Авакум 1:1-11) (п-р Емануил Тинев)

Радостта на вярващия (п-р Станислав Алексиев) 

Преобразени в Неговия образ и кои са светии (Коринтяни 3:12-18) (проповедник Луко Шиндаров)

Помнете Лотовата жена (Лука 17:32) (п-р Емануил Тинев)

Не се обвързвайте с невярващите, следвайте принципите на Божието царство (проповедник Луко Шиндаров)

И най-добрите от годините ни са труд и скръб (проповедник Луко Шиндаров)

Християни, но без Христос (проповедник Луко Шиндаров)

Грехът няма да бъде ваш господар (Римляни 6:1-14) (п-р Емануил Тинев)

Доброволната и уникална смърт на Христос (проповедник Луко Шиндаров)

Ден на реформацията е! (п-р Емануил Тинев)

Божието спасение – само по благодат и чрез вяра (дякон Тодор Тодоров)

Бог справедлив, милостив и състрадателен (Езекиил 18:20-32) (Иван Иванов)

Непрестанно се молете (I Солунци 5:17) (Иван Иванов)