Ремонт на църковната сграда (2009-2011)

След като църковният имот беше върнат на църквата през 2007 г., имаше период от две години на молитви и подготовка за основен ремонт и обновяване на сградата. Комисия, съставена от професионални архитекти и строители, установи спешната необходимост от основен ремонт на сградата. Ремонтът стартира на 25 май 2009 г. и приключи на 18 декември 2011 г., когато се състоя и първото богослужение в обновената сграда.